28 April Setiap Tahun - THE WORLD DAY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
UTAMA
LATAR BELAKANG
BERITA
MUAT TURUN
JAWATANKUASA
Tarikh Kemaskini :
11 Julai 2011
MUAT TURUN


Maklumat Berkaitan JKKP / OSH

Draf Manual OSH 2009
Muat turun >>

Terma Rujukan
Muat turun >>

Notifikasi Kemalangan UPM
Muat turun >>

Pengenalan dan Sejarah OSH, 1994
Muat turun >>

Peraturan JKK
Muat turun >>

Akta Kilang dan Jentera 1967
Muat turun >>


Poster OSH

Dasar Keselamatan dan Kesihatan Baharu
Muat turun >>

Carta Organisasi OSH
Muat turun >>

Occupational Diseases
Muat turun >>

Safety And Health Officer In Your Ognization
Muat turun >>

Budaya Kerja Sihat
Muat turun >>

7 Facts You Should Know
Muat turun >>

Occupational Health and Safety Management System
Muat turun >>

Are You Willing To Take The RISK?
Muat turun >>

Copyright © 2009 Faculty of Economics and Management, UPM. All rights reserved. Best view using Internet Explorer 5.0 and above with 1024 X 768 pixel resolution.